تدبیر

جهت ورود کلیک فرمایید
این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد


نمایشگاه رهبری

«دشمن واقعی»
امام خامنه ای:
عزیران من! ما در شناختن دشمن دچار اشتباه نخواهیم شد این را دشمن بداند ! خیال نکند که
اگر آمدند و چند نفر آدم ساده لوح و معمم را وادار کردند که حرفی بزنند ، ما اشتباه میکنیم و
 خیال می کنیم که دشمن ما اینها هستند! اینها کسی نیستند !دشمن خود را پشت پرده پنهان
می کند ، دشمن که جلو نمی آید ، خود را نشان نمی دهد ، دشمن سعی می کند شناخته نشود
آنکسی که سینه سپر می کند به خیال خود جلو می آید ، یک عامل است ، ممکن است خودش
هم نداند عامل است !.امام بزرگوار ، مکرر می فرمودند گهگاهی دشمن با ده واسطه ، یک نفر
را تحریک می کند که حرفی بگوید یا کاری راانجام دهد اگر شما بخواهید دشمن را بشناسید ،
باید ده واسطه را طی کنید و بروید.
من امیداوارم که ملت ایران درشناخت دشمن ، اشتباه نکند و دشمن را بشناسد دشمن ،استکبار
جهانی وآمریکاست ، دشمن ، صهیونیستها هستند.
(یک سبد نشانه از آفتاب،ص73)


مشخصات

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای